Andrzej Cyrikas

Pastor Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej w Bielsku-Białej.

Church address:    43-300 Bielsko-Biała,    ul. 3-go maja 21,    phone (33) 815 10 64

Contact with pastor e-mail:acyrikas@gmail.com,     website: www.chwe.pl

Services: Wednesday 6:00PM; Saturday 8:00PM; Sunday 10AM

Words and prayers